تحلیل آماری

تحلیل آماری پایان نامه شما

 

عموماً دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و همچنین دکتری بعد از نگارش فصول اول و دوم پایان نامه و تعیین ساختار های پژوهشی خود نیاز به دریافت مشاوره از یک متخصص فعال در زمینه آمار و تحلیل آماری را احساس می کنند .این موضوع آنقدر عمومیت دارد که بسیاری از ایاتید دانشگاه نیز با علم به این موضوع از دانشجویان خود می خواهند تا تحلیل آماری مربوط به پایان نامه خود را به مراگز تحلیل آماری بسپارند .

ما با تیم تخصصی خود در ارتباط با فعالیت های آماری و هم چنین نگارش های مورد نیاز و ویراستاری پایان نامه ها فعالیت های زی را انجام می دهیم :

وقتی پژوهشی انجام می شود بر اساس پیشینه ی پژوهشی آن و بر اساس مقالات لاتین و فارسی جمع آوری شده به عنوان ادبیات پژوهشی و همچنین مدلی که مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد نیاز به طراحی پرسشنامه می باشد ، ما با استفاده از اساتید ماهر در این زمینه بر اساس مدل پژوهش شما و همچنین فرضیات مطرح شده پرسشنامه خاص پژوهش و مدل شما را برایتان طراحی می کنیم .
بعد از اینکه پرسشنامه ای طراحی شد (منظور پرسشنامه های محقق ساخته می باشد ) بایستی تست های مربوط به روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در مورد آن پرسشنامه انجام شود ، درصورتی که روایی و پایایی پرسشنامه بررسی نشود از لحاظ علمی پرسشنامه شما هنوز تائید نشده است . روش های مختلفی برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه وجود دارد که متناسب با نوع پژوهش شما ما برایتان اینکار را انجام می دهیم .
برخی پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ماهیت شبیه سازی دارند ، و یا برخی از پژوهش ها نیاز به جمع آوری اطلاعات از سایت های مختلف آماری ( مانند بورس) دارند . ما در این زمینه اطلاعات مورد نیاز در هر بازه زمانی را انجام می دهیم .بعضاً برخی از این داده ها پولی می باشند که باید هزینه ای پرداخت کرد تا در اختیار داشت ، و بعضاً نیاز به مهارت در جمع آوری دارند .که در هر دو حالت متخصصین تیم ما اینکار را برای شما انجام می دهند .
بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه و یا حتی با استفاده از سایت های آماری ف بایستی تحلیل های مختلفی بر روی داده ها انجام شود تا فرضیات و مدل ها مورد ارزیابی قرار گیرد . گاهی اوقات اساتید دانشگاه نیز از دانشجویان می خواهند تا برای ارزیابی دقیق پژوهش و عاری از هر مشکلی کار تحلیل آماری پایان نامه خود را به دیگران بسپارند . ما با استفاده از تحلیلگران متخصص خود این کار را می توانیم انجام دهیم .
برخی مواقع پیش می آید که تحلیل ها توسط اساتید و یا دانشجو انجام می شود و خروجی های نرم افزار در اختیار است ولی برای نتیجه گیری بایستی فردی که دارای مهارت در آن زمینه است و یا اصطلاحاً خبره است نتایج تحلیل را بررسی و تحلیل های مورد نیاز را انجام دهد تا نتیجه گیری در مورد موضوع مورد پژوهش در پایان نامه صورت گیرد . ما با استفاده از تحلیل گران خبره خود اینکار را انجام می دهیم.
گاهی اوقات پیش می اید که دانشجویان نتایج تحلیل خود را انجام داده و نگارش می کنند ولی پس از بررسی توسط اساتید با مشکلاتی تکنیکال روبرو می شوند که نیاز به افراد خبره در آن جا احساس می شود . لذا ما با استفاده از نیرو های خبره خود نسبت به رفع مشکلات و انجام اصلاحات مربوط به پایان نامه تان اقدام می کنیم .

 


از طریق تکمیل فرم زیر می توانید نسبت به درخواست مشاوره اقدام فرمائید ، پس از دریافت درخواست شا در اولین فرصت متخصص مربوطه با شما تماس می گیرد :

درخواست خدمات

 

طراحی سایت:سورنا