فناور پیشرو – درباره ما

موسسه فناور پیشرو

فناور پیشرو با بهره گیری از متخصصین در رشته های مختلف علوم انسانی ،فنی و مهندسی و… در رشته های مختلف تحصیلی با گرایش های متفاوت مانند مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت آموزشی، مدیریت کسب و کار و … و همچنین در رشته های فنی مانند مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع و… تاکنون تعداد زیادی موضوع پایان نامه به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی پیشنهاد نموده است که با بررسی و دریافت نظرات اساتید مربوطه گاهاً عین موضوع معرفی شده توسط ما و در برخی موارد ترکیبی از موضوعات ما مورد تائید قرار گرفته و برای (دانشجو) کار پایان نامه آغاز شده است.

فناور پیشرو

خدمات موسسه فناور پیشرو :

انجام پروپوزال

انجام پایان نامه

تبدیل پایان نامه به کتاب

 

طراحی سایت:سورنا